on Nov 5th, 2007Apie mane/About me

Sveiki atvykę į lekt. dokt. Vandos Višnevskos tinklalapį/ Welcome to lect. doct. Vanda Višnevska website!

Pen portrait

Born in Vilnius, Lithuania was educated at two largest Lithuanian universities – Vilnius University and Mykolas Romeris University. In 2008 she graduated with an Honours Master Degree (Cum laude) in management and was granted her second master degree in economics at Mykolas Romeris University the same year. Since 2009 she is studying for her PhD in management and simultaneously lecturing at Mykolas Romeris University business communication, health communication, education communication and strategic knowledge management subjects. She was an active participant in national and European projects during her short academic career. It is fitting therefore that during one year of lecturing at Mykolas Romeris University she has chosen to participate and add to four important national projects, one of which recently resulted in a multiple authors monograph “Citizens and Governance: e-Government Future Foresight in Lithuania” (MRU, 2010). She has been involved in many challenging activities throughout her life and has devoted much of her time to studying foreign languages (English, Polish, French, Russian, German and Latin). Her academic interests are e. governance, knowledge management, science and education management system.

List of recent publications:

  1. Multiple authors monograph „CITIZENS AND GOVERNANCE: E-GOVERNMENT FUTURE FORESIGHT IN LITHUANIA“ (Rudzkiene, V. et al.), Mykolas Romeris University 2010.
  2. Policy brief „SCIENCE POLICY IN LITHUANIA: GLOBAL TRENDS, COORDINATION MODEL AND THE CORSAIRE SHIPS“ („MOKSLO POLITIKA LIETUVOJE: GLOBALIOS TENDENCIJOS, „KOORDINAVIMO PILTUVĖLIS“ IR „KORSARŲ LAIVAI“) – project „Science management in face of globalization: priorities coordination and administration mechanisms“ („Mokslo valdymas globalizacijos sąlygomis: prioritetų koordinavimo ir administravimo priemonės“) main results, conclusions and reccomendations.
  3. „LITHUANIAN COLLECTIVE INVESTMENT SUBJECTS (CIS) RISK AND RETURN COMPARATIVE ANALYSIS“ („LIETUVOS KIS GRĄŽOS IR RIZIKOS PALYGINAMOJI ANALIZĖ“), master thesis, consultant Prof. habil. dr. A. Buračas, MRU 2008.
  4. „THE IMPACT OF EUROPEAN FINANCIAL MARKETS INTEGRATION ON THE EXPECTED GAINS FOR THE BALTIC ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET/ EUROPOS FINANSŲ RINKŲ INTEGRACIJOS ĮTAKA BALTIJOS ŠALIŲ ALTERNATYVIAJAI AKCIJŲ RINKAI”, master thesis, consultant Doc. dr. Eugenija Martinaitytė, VU 2008.

List of relevant projects:

  1. Expert at project „Citizens and Governance: E-Government Future Foresight in Lithuania“. Lithuanian State Science and Studies Foundation 2007-2009.
  2. Expert at project „Science and studies management systemic, institutional and individual level analysis, horizontal activities and science and studies policy interaction analysis“, responsible for the horizontal activities and science and studies policy interaction analysis part. Lithuanian Science and Studies Monitoring and Analysis Center (MOSTA), Public Policy and Management Institute of Lithuania (VPVI) 2009.
  3. Expert at project “Research Management in Face of Globalization: Priorities Coordination and Administration Measures” for the Lithuanian State Science and Studies Foundation 2008 presenting state of the art in research policy coordination in Lithuania. Lithuanian Science and Studies Monitoring and Analysis Center (MOSTA) 2008.
  4. Expert at project “Analysis an evaluation of European funds devoted for education and science for the years 2004–2006 results“ based on week internship at the Ministry of Education of the Republic of Lithuania, structural fund administration system SFMIS data analysis, SFMIS expert questionnaire, data relevant documents qualitative analysis and expert evaluation. Ministry of Education of the Republic of Lithuania 2008.

on Jan 18th, 2010Verslo komunikacija

Apie kurso sudėtį:

Kadangi Verslo komunikacijos kursas yra pirmasis komunikacijos dalykas, kuris supažindina studentus su komunikacijos mokslo pradmenimis, pirmoji jo dalis yra skirta komunikacijos pagrindų studijoms. Svarbiausia kurso dalis skiriama organizacinės komunikacijos klausimams, kurie tiesiogiai sietini su ekonominės veiklos organizavimu ir praktinio taikymo metodais. Ne mažiau svarbi dalis – tai globaliosios ekonomikos reikalavimai, kurie atskleidžia komunikacijos vaidmenį šiuolaikiniuose socialiniuose ir ekonominiuose santykiuose, o taip pat viešųjų ryšių ir įvaizdžio formavimo klausimus.

Kursas susideda iš 5 pagrindinių temų:

1. Komunikacijos studijų įvadas
2. Organizacinė komunikacija
3. Verslo viešieji ryšiai ir integruota komunikacija
4. Efektyvi komunikacija ir tarpkultūrinė komunikacija
5. Komunikacija ir globaliosios ekonomikos iššūkiai