Tag Archive ‘vrslo komunikacija’

 

vanda.visnevska on Jan 18th, 2010Verslo komunikacija

Apie kurso sudėtį: Kadangi Verslo komunikacijos kursas yra pirmasis komunikacijos dalykas, kuris supažindina studentus su komunikacijos mokslo pradmenimis, pirmoji jo dalis yra skirta komunikacijos pagrindų studijoms. Svarbiausia kurso dalis skiriama organizacinės komunikacijos klausimams, kurie tiesiogiai sietini su ekonominės veiklos organizavimu ir praktinio taikymo metodais. Ne mažiau svarbi dalis – tai globaliosios ekonomikos reikalavimai, kurie atskleidžia […]